ايمنی دستگاه ها

اجزای دقیق به آموخته های مربوط به اصول و مقررات ایمنی در دستور و امر صنعتی ما قرار دارد.استفاده از تابلو برق ایمن و سوئیچ های کنترل فاز برای ورودی برق به دستگاه و اشتباه و نوسانات برق جلوگیری کرده ،کنترل بار در صورت فشار به موتور ها بیش از حد نرمال باعث جلوگیری و صدمه به دستگاه شده.جاهای مشخص برای عبور کابل با روکشی مناسب از مزایای ما می باشد.استفاده از میکروسوئیچ باعث جلوگیری از پاشیدن ناخواسته آب و مواد شیمیایی به آپاراتور می باشد.استفاده از ارت وکلیدهای محافظ جان،ایمنی بیشتر را به همراه دارد.توضیحات کتبی و ویدیوئی باعث آموزش های اولیه به آپاراتور شده و باعث جلوگیری از صدمه زدن به دستگاه و شخص مربوط می باشد.استفاده از پایه های پلاستیکی عایق مناسبی برای جلوگیری از برق گرفتگی از خارج از دستگاه و اتصال آن به بدنه دستگاه شده .

Print Friendly, PDF & Email