ايمنی دستگاه ها

ايمنی دستگاه های قطعه شویی و موتور شویی

ايمنی دستگاه های قطعه شویی و موتور شویی: اجرای دقیق آموخته های اصول و مقررات ایمنی در دستور کار ساخت دستگاههای صنعتی ما  قرار دارد.

استفاده از تابلو برق ایمن و سوئیچ های کنترل فاز برای ورودی برق به دستگاه. از اشتباه و نوسانات برق جلوگیری کرده است.

کنترل بار در صورت فشار به موتور ها بیش از حد نرمال باعث جلوگیری و صدمه به دستگاه شده است.

وجود قسمتهای مشخص برای عبور کابل با روکشی مناسب از مزایای دستگاههای ما می باشد.

استفاده از میکروسوئیچ باعث جلوگیری از پاشیدن ناخواسته آب و مواد شیمیایی به آپاراتور است.

استفاده از ارت وکلیدهای محافظ جان،ایمنی بیشتر را به همراه دارد.

همچنین توضیحات کتبی و ویدیوئی آموزش های اولیه به آپاراتور را داده می شود. این امر باعث جلوگیری از صدمه زدن به دستگاه و شخص مربوطه می شود.

استفاده از پایه های پلاستیکی مناسبترین عایق است. برای جلوگیری از برق گرفتگی از خارج از دستگاه و اتصال آن به بدنه دستگاه شده است.

و همه  اینها دستگاه های قطعه شویی و موتور شویی بهساز ماشین را متمایز می کند.

ايمنی دستگاه های قطعه شویی و موتور شویی

Print Friendly, PDF & Email