اجزاء دستگاه های سری CD (صندوقی- پمپ عمودی)

فهرست مطالب
جزئیات دستگاه قطعه شویی سری CD

اجزاء دستگاه های سری CD (صندوقی- پمپ عمودی)

اجزاء دستگاه سری CD

اجزاء دستگاه های سری CD (صندوقی- پمپ عمودی)

 1. بدنه دستگاه (فولاد 3 میل یا استیل 3 میل یا استیل 1.5 میل)
 2. پمپ آب دستگاه
 3. قسمت گرداننده سبد (گیربکس)
 4. مشعل دستگاه
 5. شیر گازی مشعل
 6. کوره دستگاه
 7. دودکش کوره
 8. فیلتر آشغال گیر (اولیه)
 9. سبد شستشو
 10. فلکه یا سینی دستگاه
 11. تابلو برق
 12. میکروسوئیچ یا چشم ایمنی درب
 13. جاکابلی (برای پمپهای عمودی)
 14. گلدونی وسط
 15. دستگیره
 16. چفت و بست
 17. درب دستگاه
 18. شیر تخلیه
 19. دریچه تخلیه
 20. پایه های قابل تنظیم
 21. مخزن آب
 22. شیلنگ گیریس خور
 23. لوله کشی و اتصالات
 24. سری نازل آب پاش
 25. باکس پمپ عمودی
 26. لوله سرریز سمت پمپ
 27. لوله سرریز سمت فیلتر
 28. جک های دستگاه
 29. نوار آب بندی
 30. دریچه تخلیه سمت پمپ (پمپ عمودی)
 31. گیریس خور گلدونی
 32. گیریس خور پمپ (برای پمپهای عمودی)
 33. لوله خروج بخار

دیدگاه ها بسته شده است