تفاوت

در این مطلب سعی شده است تفاوت پمپ افقی و عمودی دستگاه های بهساز ماشین را برای مصرف کنندگان عزیز شرح دهیم.

 

پمپ عمودی

این نمونه پمپ به صورت غرق آبی در داخل دستگاه قرار می گیرد. دارای باکسی جداگانه برای پمپ می باشد. این نمونه پمپ ها به خاطر نوع قرار گیری در دستگاه، فشاری بالاتر از پمپ های افقی را دارا می باشد. دسترسی بسیار راحت به پمپ و دینام را ارائه می دهد. به خاطر نوع ساختارش بدون فیبر و فنر می باشد. استهلاک موجود در پمپ های افقی را برطرف کرده است.

 

پمپ افقی

در این نمونه پمپ،دستگاه ها فضای کمتری را اشغال میکند. پمپ به صورت افقی در زیردستگاه قرار می گیرد. فشاری متناسب و پرقدرت را ارائه می دهد. استهلاک این نمونه پمپ به خاطر نوع پمپ و قرارگیری پمپ فیبر و فنر می باشد. (فیبر و فنر قطعه ای کوچک بین پروانه و دینام دستگاه است. که اجازه ورود آب به دینام را نمی دهد). بستگی به کارکرد و دمای آب عمر متوسط فیبر و فنر1 سال است. این نمونه پمپ بیرون از آب قرار می گیرد.

 پمپ افقی و عمودی

Print Friendly, PDF & Email

Related posts