گروه صنعتی بهساز ماشین در سال 1383 تاسیس گردید. این مجموعه با تجربه غنی که ناشی از بیش از 10 سال فعالیت در عرصه صنعت و تولید انواع با بهره گیری از تکنسین های ماهر در طراحی و بررسی روی دستگاه های آلمانی و در آمیخته شدن آن با تکنولوژی روز به همراه سازگار بودن در شرایط  و محیط های بومی بوده تا آنجا که در توانایی ما بوده سعی کردیم محصولی با دوام و زیبا ارائه دهیم.

پیشرفت در تمامی زمینه ها و عیب گیری از تمامی ماشین ها و بروز شدن آن و در یک نقطه نماندن سر لوحه ی شرکت ما شده است. کلیه تولیدات ما مورد تست و ارزیابی قرار گرفته و از بهترین وسایل موجود و تولیدات ایرانی با دوام در دستگاه ها قرار گرفته که این امر باعث رونق تولیدات داخلی شده و حمایت ها از تولیدات داخلی نشان می دهد، مشتری مداری یکی از خصوصیات مدیران شرکت ما می باشد.

سعی بر آن است که بهترین کیفیت در مدت زمان مناسب به مشتری ارائه شود .بهره گیری از انتقادات و پیشنهادات را در این زمینه یاری خواهد داد.

محصولات

Print Friendly, PDF & Email