دستگاه قطعه شویی سری B

این دستگاه ها را دستگاه قطعه شویی، موتور شور، قطعه شور، سیلندر شور و … می گویند.