توضیحات

این دستگاه ها بیشتر برای قطعه سازان و نمایندگی های خودرو و کارگاه های مکانیکی سواری توصیه می شود.

مزايای استفاده از اين دستگاه ها :

– اشغال فضای کمتر نسبت به مدل های ديگر
-ارتفاع و قطر کارگيری مناسب
– حجم آب کمتر نسبت به مدل های ديگر در نتيجه گرم شدن آن در مدت زمان کمتر و صرفه جويی در منبع گرمايی
– بارگيری بصورت عمودی انجام می گيرد

Share:

دستگاههای سری CD یا صندوقی

Print Friendly, PDF & Email