مزایای استفاده از دستگاه ها

دستگاه های صندوقی: یکی از بارزترین ویژگی این مدل دستگاه ها اشغال فضای کمتر نسبت به مدل های دیگر است. ارتفاع به کارگیری مناسب، حجم آب کمتر نسبت به مدل های دیگر، در نتیجه گرم شدن آن در مدت زمان کمتر مهمترین ویژگی دیگر این دستگاه ها نیز به شمار می آید.

یکی دیگر از ویژگی های این مدل صرفه جویی در منبع گرمایی کوره های باز طراحی شده در بیرون دستگاه است که به دلیل دسترسی راحت تر و بدون مشکل به کف دستگاه و خرابی های ناشی از حرارت کوره در داخل دستگاه است. بارگیری در این دستگاه بصورت عمودی می باشد.

ویژگی بعدی این مدل دستگاه توانایی استفاده از چربی گیر در بهترین مکان است. توانایی بعدی این مدل استفاده از المنت رنگ های این مدل استاتیک شده است.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related posts