دستگاه های صندوقی:اشغال فضای کمتر نسبت به مدل های دیگر،ارتفاع به کارگیری مناسب ،حجم آب کمتر نسبت به مدل های دیگر، در نتیجه گرم شدن آن در مدت زمان کمتر و صرفه جویی در منبع گرمایی کوره های باز طراحی شده در بیرون دستگاه نتیجه موضوع دسترسی راحتتر و بدون مشکل به کف دستگاه و خرابی های ناشی از حرارت کوره در داخل دستگاه .بارگیری در این دستگاه بصورت عمودی بوده ،توانایی استفاده از چربی گیر در بهترین مکان .توانایی از المنت رنگ های این مدل استاتیک شده.

Print Friendly, PDF & Email
برچسبی وجود ندارد

Related posts