مواد شوینده به دو نمونه پودر و مایع تقسیم بندی می شودکه پودر شستشو به 2 نمونه مواد اسیدی و مواد بازی تقسیم شده .از لحاظ شستشو مواد بازی عملکردی مناسب دارد.پودرها به 3 نمونه چدن شو،آلمینیوم شو و دوگانه تقسیم بندی شده که هر کدام متناسب با کار و قطعه مورد استفاده قرار می گیرد.توجه گردد که در دستگاه ها یا وان های شستشو از یک نمونه پودر انحصارا استفاده گردد و هیچ گاه از دو مواد بصورت همزمان استفاده نگردد زیرا ممکن است از لحاظ موادی با هم فرق داشته باشند و واکنش شیمیایی خطرناکی بوجود آید.

مورد استفاده مواد شوینده برای از بین بردن کثیفی ها مانند روغن ها ،گیرس ها،گردو خاک ها مورد استفاده قرار می گیرد.که بستگی به نوع شستشو و استفاده از آن در وجه های مختلف حلال در آب استفاده می شود.اگر برای وان های شستشو که بدون استفاده از فشار آب مورد استفاده قرار می گیرد از 7کیلو تا 8 کیلو در هر 100لیتر آب و بادهای 60تا70درجه مورد استفاده قرار می گیرد. اگر در دستگاه های شستشو قرار می گیرد یا دستگاه های مشابه که با فشار آب کمک به چربی زدایی و نظافت قطعه قرار می گیرد در هر 100 لیتر آب 5/1کیلو مواد اضافه شود .توجه داشته باشید در دستگاه ها می توانید از موادی مانند سرکه برای کمک به شستشو اسفاده کنید که این میزان بستگی به حجم آب (دستگاه) متغیر است .مثلا در دستگاهی با حجم آب 500 لیتر 5/7 کیلو مواد و 2 لیتر سرکه استفاده شود مواد های چدن شوی که انحصارا برای قطعات چدنی مورد استفاده قرار گرفته و باید توجه داشته باشید که اگر قطعه مورد نظر آلومینیوم باشد سیاه شده و باعث خردگی قطعه می گردد.مواد آلومینیوم شوی یا مواد دوگانه برای همه قطعات اعم از چدن و آلومینیوم پلاستیک و دیگر قطعات مورد استفاده قرار می گیرد.

Print Friendly, PDF & Email
برچسبی وجود ندارد

Related posts