دستگاه های قطعه شویی سری CD

CD800

این نمونه دستگاه هاس ساخته شده توسط بهساز ماشین برای تراشکاری های سیلندر و سر سیلندرسواری و منحصرا برای ماشین های سبک طراحی شده

بیشتر بدانید

CD1000

دستگاه قطعه شوی cd1000 برای تراشکاری های سواری و کسانی که می خواهند خدمات شست و شوی سواری را ارائه دهند مناسب می باشد.دسترسی

بیشتر بدانید

CD1500

دستگاهی است با قطر کارگیری مناسب نسبت به فضای اشغال شده که می تواند قطعاتی به قطر 135 را به ارتفاع 70 سانتی متر

بیشتر بدانید

CD1200

دستگاه مناسب برای خدمات دهی تراشکاری های بزرگ و نمایندگی های خودرو که به 2 صورت چربی گیردار و بدون چربی گیر دار ارائه

بیشتر بدانید

CD1400

دستگاهی است با قطر کارگیری مناسب نسبت به فضای اشغال شده که می تواند قطعاتی به قطر 135 را به ارتفاع 70 سانتی متر

بیشتر بدانید

دستگاههای سری CD یا صندوقی

این سری دستگاه های تولیدی بهساز ماشین بیشتر برای قطعه سازان و نمایندگی های خودرو و کارگاه های مکانیکی سواری توصیه می شود.

مزايای استفاده از اين دستگاه ها :

اشغال فضای کمتر نسبت به مدل های ديگر
ارتفاع و قطر کارگيری مناسب
حجم آب کمتر نسبت به مدل های ديگر در نتيجه گرم شدن آن در مدت زمان کمتر و صرفه جويی در منبع گرمايی
بارگيری بصورت عمودی انجام می گيرد

انواع دستگاه های قطعه شویی بهساز ماشین