دستگاه قطعه شویی

B1600

B1600

Home › Projectsاین نمونه دستگاه ها از روی نمونه های شرقی اروپایی نمونه گیری شده و برای کارگاه هایی با فضای مناسب برای این نمونه دستگاه است. B1600دستگاه قطعه شوی...
Read More
CD800

CD800

Home › Projectsاین نمونه دستگاه برای تراشکاری های سیلندر و سر سیلندرسواری و منحصرا برای ماشین های سبک طراحی شده که با فضای کم قطر کارگیری مناسب و حجم مخزنی...
Read More
R1600

R1600

Home › Projectsاین دستگاه ها طراحی بسیار زیبا و قطر کارگیری بسیار مناسب و ارتفاع کارگیری قابل قبول، تغییر با توجه به سفارش مشتریان می باشد. R1600دستگاه قطعه شوی R1600جزئیاتقطر...
Read More
سری B

سری B

Home › Projectsتوضیحات این نمونه دستگاه ها از روی نمونه های شرقی اروپایی نمونه گیری شده و برای کارگاه هایی با فضای مناسب برای این نمونه دستگاه است این نمونه...
Read More
سری R

سری R

Home › Projectsتوضیحات دستگاه قطعه شویی سری R دارای طراحی بسیار زیبا با حجم آبی مورد قبول می باشد. قطر کارگیری بسیار مناسب و ارتفاع کارگیری قابل قبول دارد، دارای...
Read More
سری CD

سری CD

Home › Projectsتوضیحات این دستگاه ها بیشتر برای قطعه سازان و نمایندگی های خودرو و کارگاه های مکانیکی سواری توصیه می شود. مزايای استفاده از اين دستگاه ها : -...
Read More
CD1000

CD1000

Home › Projectsدستگاه قطعه شوی cd1000 برای تراشکاری های سواری و کسانی که می خواهند خدمات شست و شوی سواری را ارائه دهند مناسب می باشد. دسترسی راحت به کف...
Read More
CD1200

CD1200

Home › Projectsدستگاه مناسب برای خدمات دهی تراشکاری های بزرگ و نمایندگی های خودرو که به 2 صورت چربی گیردار و بدون چربی گیر دار ارائه می شود.(دستگاه چربی گیر)...
Read More
CD1500

CD1500

Home › Projectsدستگاهی است با قطر کارگیری مناسب نسبت به فضای اشغال شده که می تواند قطعاتی به قطر 135 را به ارتفاع 70 سانتی متر در داخل دستگاه قرار...
Read More
B1800

B1800

Home › Projectsاین نمونه دستگاه ها از روی نمونه های شرقی اروپایی نمونه گیری شده و برای کارگاه هایی با فضای مناسب برای این نمونه دستگاه است. B1800دستگاه قطعه شوی...
Read More