استیل

دستگاه قطعه شویی CD700-steel

دستگاه قطعه شویی

CD700
S-1H-2H1F-P-T
69/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 63 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 50 سانتی متر
 • حجم مخزن: 140 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز
دستگاه قطعه شویی CD1000-Steel

دستگاه قطعه شویی

CD1000
S-1H-5.5H3F-F
84/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 90 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 200 لیتر
 • قدرت پمپ: 5.5 اسب سه فاز
CD1200

دستگاه قطعه شویی

CD1200
S-1H-5.5H3F-F
139
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 62 سانتی متر
 • حجم مخزن: 300 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز
DSC_5197

دستگاه قطعه شویی

CD1500
S-1H-5.5H3F-F-T-D
177
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 62 سانتی متر
 • حجم مخزن: 600 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز