اجزاء دستگاه های قطعه شویی سری CD، دستگاه قطعه شویی صندوقی- پمپ عمودی، دستگاه موتور شویی بهساز ماشین

بهمن 8, 1401

اجزاء دستگاه های سری CD (صندوقی- پمپ افقی)

اجزاء دستگاه های سری CD (صندوقی- پمپ افقی) بدنه دستگاه (فولاد 3 میل یا استیل 3 میل یا استیل 1.5 میل) پمپ آب دستگاه گرداننده سبد […]
بهمن 5, 1401

اجزاء دستگاه های سری CD (صندوقی- پمپ عمودی)

اجزاء دستگاه های سری CD (صندوقی- پمپ عمودی) بدنه دستگاه (فولاد 3 میل یا استیل 3 میل یا استیل 1.5 میل) پمپ آب دستگاه قسمت گرداننده […]