اجزاء دستگاه های قطعه شویی سری CD، دستگاه قطعه شویی صندوقی- پمپ عمودی، دستگاه موتور شویی بهساز ماشین

بهمن 8, 1401

اجزاء دستگاه های سری CD (صندوقی- پمپ افقی)

معرفی اجزاء دستگاههای سری CD یا صندوقی قبل از معرفی اجزاء دستگاههای سری CD (صندوقی- پمپ افقی) باید بگوییم این دستگاه برای قطعه سازان و نمایندگی […]
بهمن 5, 1401

اجزاء دستگاه های سری CD (صندوقی- پمپ عمودی)

اجزاء دستگاه های سری CD (صندوقی- پمپ عمودی) بدنه دستگاه (فولاد 3 میل یا استیل 3 میل یا استیل 1.5 میل) پمپ آب دستگاه قسمت گرداننده […]