اجزاء دستگاه های قطعه شویی سری R، دستگاه قطعه شویی (گرد) R، دستگاه موتور شویی بهساز ماشین

جزئیات دستگاه قطعه شویی سری R

دستگاه قطعه شویی

نام محصول
مدل
استعلام قیمت؟
میلیون تومان

توضیحات