تفاوت پمپ افقی و عمودی-موتور شویی-قطعه شویی

دستگاه قطعه شویی بهساز ماشین پمپ افقی و عمودی

دستگاه قطعه شویی

نام محصول
مدل
استعلام قیمت؟
میلیون تومان

توضیحات