یکی از کار هایی که امروزه در تمامی کارگاه های صنعتی پیشرفته و مجهزتعمیر گاهی مورد استفاده قرار می گیرد،قطعه شو های صنعتی است.شست و شوی قطعات به صورت دستی،کاری…