عیب یابی و تعویض کوره دستگاه

بهمن 4, 1401

عیب یابی و تعویض کوره دستگاه

عیب یابی و تعویض کوره دستگاه ● ابتدا گاز را قطع کنید و شیلنگ گاز را از کوره باز کنید. ● مشعل دستگاه را از کوره […]