عیب یابی و تعویض کوره دستگاه

بهمن 4, 1401

عیب یابی و تعویض کوره دستگاه

عیب یابی و تعویض کوره دستگاه های قطعه شویی بهساز ماشین ● در مرحله اول گاز را قطع کنید و شیلنگ گاز را از کوره باز […]