نظافت دستگاه های قطعه شویی، پودر شست و شوی قطعه شویی

بهمن 5, 1401

روش صحیح نظافت دستگاه

روش صحیح نظافت دستگاه ها ● دمای آب برای تخلیه بین 70 تا 75 درجه باشد تا رسوبات به راحتی از دستگاه خارج شود. برای تخلیه […]