پمپ دستگاه قطعه شویی، عیوب پمپ، پمپ آب، پمپ های عمودی دستگاه قطعه شویی

بهمن 5, 1401

پمپ های افقی

پمپ های افقی آموزش بستن پمپ های افقی 1- فلنج ها را تمیز کرده و با استفاده از کاردک چسب های روی فلنج ها را کامل […]
بهمن 4, 1401

پمپ های عمودی

پمپ های عمودی آموزش بستن پمپ عمودی ● پمپ را به صورت صحیح، در جای خود قرار دهید. ● لوله فلنج دار را در جهت درست […]