گلدانی دستگاه قطعه شویی، رفع معایب گلدانی، باز و بسته کردن گلدانی

بهمن 5, 1401

روش باز و بسته کردن گلدانی و رفع معایب

گلدانی دستگاه قطعه شویی روش باز و بسته کردن گلدانی ● سبد و فلکه را از روی گلدانی باز می کنید (بر روی فلکه سه سوراخ […]