سبک شور

دستگاه قطعه شویی فوق‌سبک‌شور CD600

دستگاه قطعه شویی

CD600
1H-2H1F-P
59
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 58 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 40 سانتی متر
 • حجم مخزن: 100 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز
دستگاه قطعه شویی CD700-steel

دستگاه قطعه شویی

CD700
S-1H-2H1F-P-T
69/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 63 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 50 سانتی متر
 • حجم مخزن: 140 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز
CD800-Top-T-1

دستگاه قطعه شویی

CD800
1H-2H1F-P-T
74/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 78 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 50 سانتی متر
 • حجم مخزن: 200 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز
CD1200-1-1

دستگاه قطعه شویی

CD1000
1V-4H3F-P
89
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 97 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز
دستگاه قطعه‌شویی سبک (سواری) CD1000

دستگاه قطعه شویی

CD1000
1H-4H3F-P
84/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 97 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 300 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز
CD1000-New

دستگاه قطعه شویی

CD1000
1V-3H1F-F
99/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 97 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 540 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز
دستگاه قطعه شویی CD1000-Steel

دستگاه قطعه شویی

CD1000
S-1H-5.5H3F-F
84/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 90 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 200 لیتر
 • قدرت پمپ: 5.5 اسب سه فاز