پمپ های افقی

پمپ های افقی آموزش بستن پمپ های افقی1- فلنج ها را تمیز کرده و با استفاده از کاردک چسب های روی فلنج ها را کامل پاک

ادامه مطلب »