سری B یا مکعبی

برای کارگاه هایی با فضای مناسب

دی 23, 1402

دستگاه قطعه شویی B1800 2H-3H1F-F-D

این نمونه از دستگاه های بهساز ماشین برای شستشوی قطعات با سایز بزرگ طراحی شده که قابلیت اضافه کردن جرثقیل را دارا می باشد و در […]
آذر 25, 1395

دستگاه قطعه شویی B2000 1H-15H3F-F-D

دستگاه قطعه شوی B2000 از دستگاه های بهساز ماشین با ایده گرفتن از نمونه های شرقی اروپایی بازطراحی شده و ویژه کارگاه هایی با فضای مناسب […]
آذر 25, 1395

دستگاه قطعه شویی B1800 1H-10H3F-F-D

این نمونه از دستگاه های بهساز ماشین برای شستشوی قطعات با سایز بزرگ طراحی شده که قابلیت اضافه کردن جرثقیل را دارا می باشد و در […]