سری R یا گرد

R2500

R2500

Home › Projectsدستگاه R 2500 بیشتر برای شرکت های مهم و بزرگ که خطر کارگیری برای آنها اهمیت دارد و مورد استفاده قرار گرفته ،ماشین های تولید کننده برق ،لنج...
Read More
R2000

R2000

Home › Projectsدستگاهی با قطر کارگیری 70/1 ارائه خواهد شد که قابلیت شستشوی قطعات فوق سنگین رامی تواند ارائه دهد این نمونه دستگاه بیشتر برای شرکت های جاده سازی و...
Read More
R1800

R1800

Home › Projects این دستگاه ها طراحی بسیار زیبا و قطر کارگیری بسیار مناسب و ارتفاع کارگیری قابل قبول، تغییر با توجه به سفارش مشتریان می باشد. R1800دستگاه قطعه شوی...
Read More
R1600

R1600

Home › Projectsاین دستگاه ها طراحی بسیار زیبا و قطر کارگیری بسیار مناسب و ارتفاع کارگیری قابل قبول، تغییر با توجه به سفارش مشتریان می باشد. R1600دستگاه قطعه شوی R1600جزئیاتقطر...
Read More
R1800S

R1800S

Home › Projectsاین مدل دستگاه طراحی شده برای قطعاتی با ارتفاع بلند و قطر کارگیری یک متر و ۵۰ سانتی متر میباشد.کم استهلاک بودن دستگاه با توجه به ارتفاع کارگیری...
Read More