سنگین شور

R1800

دستگاه قطعه شویی

R1800
2V-3H1F-F
199
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: دو پمپ 3 اسب تک فاز
دستگاه قطعه شویی R1800-5

دستگاه قطعه شویی

R1800
1V-10H3F-F
197
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی R1800-Tall

دستگاه قطعه شویی

R1800
Tall 1V-15H3F-F
استعلام
- - -
 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: قابل تغییر از100تا 290 cm
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز یا 20 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شوییB1800-3

دستگاه قطعه شویی

B1800
1H-10H3F-F-D
199/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 140-145 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1000 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب سه فاز | جرثقیل طبق سفارش
دستگاه قطعه شوییB1800-2

دستگاه قطعه شویی

B1800
2H-3H1F-F-D
203/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 145-140سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1000 لیتر
 • قدرت پمپ: دو پمپ 3اسب تک فاز | جرثقیل طبق سفارش