دستگاه قطعه شویی و دستگاه موتور شویی

بهمن 2, 1401

مشعل های فابریک

راه اندازی و استفاده صحیح از مشعل های فابریک گازوئیلی در برخی از مناطق مردم با کمبود گاز و تأمین سوخت برای راه اندازی دستگاه مواجه […]
دی 8, 1398

مزایای استفاده از دستگاه ها

مزایای استفاده از دستگاه ها دستگاه های صندوقی: یکی از بارزترین ویژگی این مدل دستگاه ها اشغال فضای کمتر نسبت به مدل های دیگر است. ارتفاع […]