دستگاه قطعه شوی گرد

بهمن 1, 1401

نصب و راه اندازی دستگاه CD و R

نصب و راه اندازی دستگاه های CD (صندوقی) و R (گرد) 1 تراز کردن دستگاه: اولین نکته برای نصب دستگاه CD و R، تراز کردن دستگاه […]
آذر 1, 1396

دستگاه قطعه شویی

گروه صنعتی بهساز ماشین طراحی و ساخت انواع دستگاه قطعه شویی گروه صنعتی بهساز ماشین  باهدف طراحی و ساخت انواع دستگاه قطعه شویی در سال 1383 […]