مشعل پکیجی، مشعل فابریک دستگاه قطعه شویی و دستگاه موتور شویی

مشعل های پکیجی

مشعل های پکیجی

راه اندازی مشعل های پکیجی در دستگاه هایی که برای شستشوی قطعات سبک و سواری طراحی شده است، معمولاً از مشعل های پکیجی (برند) مورد استفاده

ادامه مطلب »