پمپ دستگاه قطعه شویی، عیوب پمپ، پمپ آب

بهمن 4, 1401

رفع عیوب ایجاد شده در کارکرد صحیح پمپ

رفع عیوب ایجاد شده در کارکرد صحیح پمپ 1- در مرحله اول از درست وصل بودن برق و چرخش پمپ در جهت عقربه های ساعت اطمینان […]