نیمه سنگین شور پلاس

DSC_5197

دستگاه قطعه شویی

CD1500
S-1H-5.5H3F-F-T-D
177
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 62 سانتی متر
 • حجم مخزن: 600 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی CD1500-8

دستگاه قطعه شویی

CD1500
1H-7.5H3F-F-D
133/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 800 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز
CD1500-1

دستگاه قطعه شویی

CD1500
1V-7.5H3F-F-T-D
137/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 950 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز
CD1500-3

دستگاه قطعه شویی

CD1500
2H-3H1F-F-T​-D
144/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 800 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 3 اسب تک فاز