بهساز ماشین

<p>ساخت دستگاه قطعه شویی در بهساز ماشین اصفهان و ارسال به سراسر ایران، ساخت انواع دستگاه های شستشوی قطعات در مدلهای گرد، مکعبی و صندوقی</p>
مراقبت دستگاه

مراقبت دستگاه

استفاده صحیح و مراقبت دستگاه 1) تابلو برق: ورودی های تابلو برق باید به صورت ایمن به دستگاه وصل شود. حدالمقدور از چاه ارت و محافظ جان استفاده شود. دستگاه...
Read More
دستگاه قطعه شویی

دستگاه قطعه شویی

گروه صنعتی بهساز ماشین طراحی و ساخت انواع دستگاه قطعه شویی گروه صنعتی بهساز ماشین  باهدف طراحی و ساخت انواع دستگاه قطعه شویی در سال 1383 تاسیس گردید. این مجموعه...
Read More