دستگاه قطعه شویی

با انتخاب از میان دسته‌بندی‌های زیر، می‌توانید محصولات را فیلتر نمایید. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی رایگان برای انتخاب با شماره 09137757663 تماس بگیرید.

دسته‌بندی‌ها
فیلتر دسته بندی محصولات

با انتخاب از میان دسته‌بندی‌های زیر بر حسب نیاز خود، می‌توانید محصولات را فیلتر نمایید. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی رایگان برای انتخاب با شماره 09137757663 تماس بگیرید.

فیلتر دسته بندی محصولات
دستگاه قطعه شویی فوق‌سبک‌شور CD600
دستگاه قطعه شویی
CD600
1H-2H1F-P
59
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 58 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 40 سانتی متر
 • حجم مخزن: 100 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز
دستگاه قطعه شویی CD700-steel
دستگاه قطعه شویی
CD700
S-1H-2H1F-P-T
69/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 63 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 50 سانتی متر
 • حجم مخزن: 140 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز
CD800-Top-T-1
دستگاه قطعه شویی
CD800
1H-2H1F-P-T
74/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 78 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 50 سانتی متر
 • حجم مخزن: 200 لیتر
 • قدرت پمپ: 2 اسب تک فاز
CD1200-1-1
دستگاه قطعه شویی
CD1000
1V-4H3F-P
89
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 97 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز
دستگاه قطعه‌شویی سبک (سواری) CD1000
دستگاه قطعه شویی
CD1000
1H-4H3F-P
84/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 97 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 300 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز
CD1000-New
دستگاه قطعه شویی
CD1000
1V-3H1F-F
99/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 97 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 540 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز
دستگاه قطعه شویی CD1000-Steel
دستگاه قطعه شویی
CD1000
S-1H-5.5H3F-F
84/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 90 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 55 سانتی متر
 • حجم مخزن: 200 لیتر
 • قدرت پمپ: 5.5 اسب سه فاز
CD1200
دستگاه قطعه شویی
CD1200
S-1H-5.5H3F-F
139
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 62 سانتی متر
 • حجم مخزن: 300 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز
cd1200-(1)
دستگاه قطعه شویی
CD1200
1H-7.5H3F-P
128
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 430 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی CD1200-10
دستگاه قطعه شویی
CD1200
1V-5.5H3F-F
114/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63سانتی متر
 • حجم مخزن: 750 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز
CD1200-RD
دستگاه قطعه شویی
CD1200
2H-2H1F-P
112/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیری: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63سانتی متر
 • حجم مخزن: 430 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 2 اسب تک فاز
cd1200-(1)
دستگاه قطعه شویی
CD1200
1H-5.5H3F-P
99
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 430 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز
cd1200-2-(1)
دستگاه قطعه شویی
CD1200
1H-4H3F-F
112/9
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 62 سانتی متر
 • حجم مخزن: 430 لیتر
 • قدرت پمپ: 4 اسب سه فاز یا 3 اسب تک فاز
دستگاه قطعه شویی CD1200-22
دستگاه قطعه شویی
CD1200
1V-5.5H3F-F-T-D
114/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 750 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی CD1200-22
دستگاه قطعه شویی
CD1200
1V-7.5H3F-F-T-D
128/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 750 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز
Cd1200
دستگاه قطعه شویی
CD1200
2H-3H1F-F-T-D
129
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 118 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 400 لیتر
 • قدرت پمپ: 2عدد پمپ 3اسب تک فاز
DSC_5197
دستگاه قطعه شویی
CD1500
S-1H-5.5H3F-F-T-D
177
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 62 سانتی متر
 • حجم مخزن: 600 لیتر
 • قدرت پمپ: 5/5 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی CD1500-8
دستگاه قطعه شویی
CD1500
1H-7.5H3F-F-D
133/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 800 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز
CD1500-1
دستگاه قطعه شویی
CD1500
1V-7.5H3F-F-T-D
137/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 950 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز
CD1500-3
دستگاه قطعه شویی
CD1500
2H-3H1F-F-T​-D
144/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 140 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 63 سانتی متر
 • حجم مخزن: 800 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 3 اسب تک فاز
دستگاه قطعه شویی R1200-13
دستگاه قطعه شویی
R1200
2H-3H1F-F
154/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:70 سانتی متر
 • حجم مخزن: 900 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 3اسب تک فاز
دستگاه قطعه شویی R1200-6
دستگاه قطعه شویی
R1200
1V-7.5H3F-F
149
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 120 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 70 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1000 لیتر
 • قدرت پمپ: 7/5 اسب سه فاز
R1800
دستگاه قطعه شویی
R1800
2V-3H1F-F
199
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: دو پمپ 3 اسب تک فاز
دستگاه قطعه شویی R1800-5
دستگاه قطعه شویی
R1800
1V-10H3F-F
197
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی R1800-Tall
دستگاه قطعه شویی
R1800
Tall 1V-15H3F-F
استعلام
- - -
 • قطر کارگیر: 150 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: قابل تغییر از100تا 290 cm
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز یا 20 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی 2-R2000
دستگاه قطعه شویی
R2000
1H-15H3F-F
227
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 180 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100سانتی متر
 • حجم مخزن: 1300 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی سری1-R2500
دستگاه قطعه شویی
R2200
2H-10H3F-F
259
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 200 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100سانتی متر
 • حجم مخزن: 1800 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 10 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی سریR-3
دستگاه قطعه شویی
R2500
2H-10H3F-F
319/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 230 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2000 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 10 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی سریR-4
دستگاه قطعه شویی
R2700
2​H-10H3F-F
377
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 250 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2250 لیتر
 • قدرت پمپ:دو عدد پمپ 10 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شویی سریR-2
دستگاه قطعه شویی
R3000
2H-15H3F-F
566
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 290 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 2300 لیتر
 • قدرت پمپ: دو عدد پمپ 15 اسب سه فاز
دستگاه قطعه شوییB1800-3
دستگاه قطعه شویی
B1800
1H-10H3F-F-D
199/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 140-145 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1000 لیتر
 • قدرت پمپ: 10 اسب سه فاز | جرثقیل طبق سفارش
دستگاه قطعه شوییB1800-2
دستگاه قطعه شویی
B1800
2H-3H1F-F-D
203/7
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 145-140سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر:100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1000 لیتر
 • قدرت پمپ: دو پمپ 3اسب تک فاز | جرثقیل طبق سفارش
دستگاه قطعه شوییB2000-1
دستگاه قطعه شویی
B2000
1H-15H3F-F-D
223/9
میلیون تومان
 • قطر کارگیر: 165-160 سانتی متر
 • ارتفاع کارگیر: 100 سانتی متر
 • حجم مخزن: 1200 لیتر
 • قدرت پمپ: 15 اسب سه فاز

برای خرید و یا دریافت مشاوره تخصصی رایگان با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

دستگاه قطعه شویی چیست؟

دستگاه قطعه شویی، یک ماشین صنعتی است که برای تمیز کردن قطعات صنعتی، ماشین‌آلات، ابزارها و… به کار می‌رود. دستگاه‌های قطعه شویی با استفاده از مواد شوینده مخصوص، کثیفی‌ها، چربی‌ها، زنگ‌زدگی‌ها، رسوبات و… را از سطوح قطعات تمیز می‌کنند. این ماشین ها قادر به تمیز کردن قطعات با کیفیت و دقت بالا است. اما نه تنها قطعات را پاکسازی می‌کند، بلکه ایمنی کار و کارکنان را نیز بهبود می‌بخشد. همچنین، دستگاه قطعه شویی مصرف مواد شوینده را به حداقل می‌رساند و زمان و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. چون به کمک این دستگاه، قطعات نیاز به تعویض کمتری دارند.

انواع دستگاه قطعه شويي 

دستگاه های قطعه شور نیز مانند سایر دستگاه ها، بر اساس برخی ویژگی های خود، به دسته های گوناگون تقسیم میشوند. برخی از رایج ترین انواع دستگاه قطعه شویی عبارتند از:

 دستگاه قطعه شويى سبك

یکی از وسایل مهم در صنایعی همچون برق، خودرو سازی، فلز و … دستگاه قطعه شویی سبک می باشد. دستگاه های کوچک که دارای قطعات کوچک می باشند، با استفاده از این دستگاه شستشو داده شده و تمیز میشوند. کارایی بالا و زمان صرفه‌جویی در فرآیند تمیزکاری، از جمله مهم ترین ویژگی های این دستگاه می باشد.

دستگاه قطعه شور نيمه سنگين

دستگاه قطعه شور نيمه سنگين، همانطور که از نام آن مشخص است، به جهت تمیز کردن و شستشوی قطعات با ابعاد و اندازه های متوسط تا سنگین به کارگرفته می شود. اگر بخواهیم به برخی از ویژگی های این دستگاه اشاره کنیم، باید بگوییم: ظرفیت و قدرت بالا، کارایی زیاد، دوام و مقاومت بالا، ایمنی تنظیمات قابل انعطاف و … از مهمترین خصوصیات این دستگاه است. صنعت خودرو، صنعت هوافضا، صنایع سنگین و ماشین‌آلات، صنایع دریایی، صنایع تولیدی از جمله صنایعی هستند که از دستگاه قطعه شور نيمه سنگين استفاده می نمایند.

دستگاه قطعه شويى نيمه سنگين شور پلاس

در صنایع مختلف دستگاه های قطعه شویی متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. دستگاه قطعه شويى نيمه سنگين شور پلاس اغلب در صنایع خودرو سازی و تعمیرات ماشین آلات و قطعات نیمه سنگین به کار گرفته میشود. دستگاه قطعه شور نیمه سنگین پلاس در مقایسه با دو دستگاه قبلی، فضای بزرگتری در اختیار قرار میدهد که در نتیجه تعداد قطعات بیشتر را میتواند شستشو دهد.

دستگاه قطعه شويى سنگين

برخلاف دستگاه هایی که در قسمت های قبل به آنها اشاره شد، دستگاه قطعه شويى سنگين دارای قابلیت شستشو قطعات بزرگ که نیاز به تمیزکاری سخت دارند، میباشد. این دستگاه ها از صنایع خودرو سازی تا صنایع هوافضا مورد استفاده قرار میگیرند. کارایی و صرفه‌جویی در زمان، صرفه جویی در هزینه، مزایای زیست محیطی و … برخی از ویژگی های بارز و مهم این دستگاه هستند.

دستگاه قطعه شويى فوق سنگین

یکی از دستگاه هایی که با استفاده از فناوری های پیشرفته، قابلیت شستشوی قطعات بسیار بزرگ وسنگین را با دقت زیاد فراهم نموده است، دستگاه قطعه شویی فوق سنگین است. اغلب دستگاهه ای قطعه شور فوق سنگین دارای ویژگی های قدرت و ظرفیت بالا، استفاده از فناوری اولتراسونیک، مصرف بهینه مواد شوینده، سیستم‌های فیلتراسیون پیشرفته، طراحی ارگونومیک و مقاوم و… می باشند. کاربرد این نوع دستگاه اغلب در صنایع معدنی، صنایع دریایی، صنایع نفت و گاز، صنایع هوافضا، صنایع خودروسازی و… است.

دستگاه قطعه شويى استيل

دستگاه قطعه شويى استيل از جمله دستگاه های قطعه شور محبوب و کاربردی است که با توجه به جنس بدنه استیل، بسیاری از مشکلات دستگاه های آهنی را ندارد.

بهترین دستگاه قطعه شویی

بهترین دستگاه قطعه شویی کدام دستگاه است؟  همه دستگاه های قطعه شويى تولید شده توسط بهساز ماشین از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند و استانداردهای جهانی را کسب کرده اند و در واقع بهترین مارک دستگاه قطعه شویی، برند بهساز ماشین است اما انتخاب دستگاه بستگی به صنعت فعالیت شما و نیازتان برای خرید دستگاه قطعه شویی دارد. از این رو بهتر است برای انتخاب بهترین گزینه با کارشناسان ما در تماس باشید.

قبل از خرید دستگاه قطعه شویی به این نکات مهم برای انتخاب دستگاه قطعه شویی حتما توجه کنید

 1. باید سایز قطعات مشخص شود بعد از مشخص شدن سایز قطعات تعداد قطعاتی که در زمان مشخصی باید شستشو شود را مشخص کنید
 2. نوع برق مصرفی تک فاز یا سه فاز بودن باید مشخص شود
 3. دسترسی داشتن به نوع سوخت گاز یا المنت یا گازوئیل (در صورت داشتن برق تک فاز المنت گزینه مناسبی نمی‌باشد)
 4. داشتن فضای مناسب متناسب با دستگاه انتخاب شده
 5. در نظر گرفتن فضای کارگیر مفید دستگاه (قطر سبد کارگیر و ارتفاع داخلی دستگاه) توجه داشته باشید اگر قطعات شما کوچک است و تعداد آنها کم است دستگاه بزرگتری انتخاب نکنید (انتخاب کردن دستگاه بزرگتر باعث استهلاک بیشتر و هدر رفت انرژی می‌شود) به طور مثال اگر شما دستگاه برای شستشوی بلبرینگ یا لوازم موتور سیکلت احتیاج دارید بهترین دستگاه برای شما CD600 است. این دستگاه دارای قطر کارگیر ۵۷ سانتی‌متر با ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر می‌باشد.
 6. میزان هزینه‌ای که برای خرید یک دستگاه در نظر گرفته‌اید نیز عامل مهمی است که باید در تصمیمات خود بگنجانید. 

 با رعایت این نکات مهم در انتخاب دستگاه قطعه شویی، می توانید خرید بهتر و دقیق‌تر و کاربردی‌تری را تجربه کنید.

همچنین مشاهده ویدیو زیر میتواند به شما کمک کننده باشد:

معرفی برخی از دستگاه های قطعه شویی بهساز ماشین 

دستگاه قطعه شویی فوق‌سبک‌شور CD600

دستگاه قطعه‌شویی فوق سبک  CD600

بهترین گزینه برای شستشوی قطعات کوچک

1- دستگاه قطعه‌شویی CD600 کوچک‌ترین دستگاه سری سی‌دی از محصولات بهساز ماشین است. این دستگاه فضای بسیار کمی را اشغال می‌کند و در عین حال از قدرت شویندگی قابل قبولی برخوردار است.
این مدل بهترین انتخاب برای شستشوی قطعات موتور سیکلت است. تعمیرکاران موتورهای صنعتی کوچک می‌توانند از این دستگاه برای شستشوی قطعاتی مانند موتور کولر، موتور پمپ آب خانگی یا موتورهای صنعتی متوسط استفاده کنند.

این دستگاه برای شستشوی قطعاتی که داخل سبد کارگیر ۵۷ سانتی‌متری با ارتفاع کارگیر ۴۰ سانتی‌متر جا می‌گیرند، مناسب است. این قطعات شامل قطعات موتور سیکلت، بلبرینگ‌ها، لوازم هیدرولیک، جعبه فرمان، پمپ انژکتور و کلیه قطعاتی است که داخل این دستگاه جا می‌شوند.

دستگاه قطعه شویی سبک (سواری) CD800

دستگاه قطعه‌شویی سبک (سواری)  CD800

انتخابی عالی برای مکانیکی ها و نمایندگی‌های خودرو

2- دستگاه قطعه‌شویی CD800 با سبد کارگیر ۸۰ سانتی‌متری و ارتفاع کارگیر ۵۲ سانتی‌متری، انتخابی مناسب برای مکانیکی‌های سواری است. این دستگاه با اشغال فضای کم، عملکردی عالی در شستشوی قطعات سواری دارد. نمایندگی‌های ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور و سایر نمایندگی‌های سواری می‌توانند از این دستگاه استفاده کنند. این امر باعث سریع‌تر انجام شدن کار شستشوی قطعات و استفاده بهتر از زمان می‌شود. به عنوان مثال، دو عدد سرسیلندر سواری به راحتی داخل این دستگاه جای می‌گیرند و شستشوی کاملی دریافت می‌کنند.

دستگاه قطعه‌شویی سبک (سواری) CD1000

دستگاه قطعه‌شویی سبک (سواری) CD1000

انتخابی ایده‌آل برای شستشوی قطعات خودروهای سبک

دستگاه قطعه‌شویی CD1000 یکی از پرکاربردترین دستگاه‌های سبک ‌شور (سواری‌شور) است. این دستگاه با قطر سبد یک متری و ارتفاع کارگیر ۵۵ سانتی‌متری، قادر به شستشوی قطعات مربوط به تمامی خودروهای سبک و سواری موجود در بازار است. دستگاه CD1000 مناسب برای خدمات‌دهی شستشوی انواع گیربکس‌های خودروهای سبک، توپی‌ها و پره‌های چرخ‌ کامیونت و انواع ماشین‌ سنگین است.

دستگاه قطعه‌شویی سبک (سواری) و نیمه سنگین CD1200

دستگاه قطعه‌شویی سبک (سواری) و نیمه‌سنگین CD1200

پرطرفدار و کارآمد برای کارهای سبک و نیمه‌سنگین

دستگاه CD1200 یکی از محصولات پرطرفدار و پرتنوع بهساز ماشین است که برای انواع خدمات تراشکاری‌های خودروهای سبک، خودروهای نیمه سنگین، و خدمات قطعه‌شویی خودروهای سبک و نیمه سنگین مناسب است.

 این دستگاه با سبد کارگیر 118 سانتی‌متری و ارتفاع کارگیر 62 سانتی‌متر، قادر به شستشوی قطعات بزرگ‌تر و حجیم‌تر است. این دستگاه در مدلهای مختلف با پمپ‌های عمودی و افقی، مشعل‌های پکیجی و فابریک، و انواع فیلترهای داخلی و خارجی تولید می‌شود.

دستگاه قطعه‌شویی نیمه سنگین شور CD1500

دستگاه قطعه‌شویی نیمه سنگین شور CD1500

دستگاه قطعه‌شویی CD1500 بزرگ‌ترین و قوی‌ترین مدل سری CD است. این دستگاه برای خدمات قطعه شویی با حجم کار بالا،  شستشوی انواع قطعات خودروهای سبک، نیمه سنگین و برخی قطعات سنگین، و شستشوی هر نوع قطعاتی که در سبد ۱۴۰ سانتی‌متری این دستگاه تا ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر جا می‌گیرد، از بهترین گزینه هاست.

کاربرد دستگاه قطعه شویی

دستگاه قطعه شویی با فناوری‌های مدرن تجهیز شده است، بنابراین عملکرد آن بهبود چشمگیری داشته و کارآیی را افزایش می‌دهد. پس، این دستگاه ها در انواع صنایع مانند خودروسازی، فلزی، تراشکاری، نفت و گاز و … بسیار کاربرد دارد. از جمله کاربردهای دیگر انواع دستگاه قطعه شویی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

صنایع خودروسازی

تمیز کردن قطعات اتومبیلی مانند موتورها، اجزای داخلی، قطعات موتور و دیگر مؤلفه‌ها از کاربردهای اصلی دستگاه قطعه شویی در این صنعت است.

صنایع فلزی

در این صنعت از دستگاه قطعه شویی برای پاکسازی و تمیز کردن قطعات فلزی استفاده می شود. قطعاتی مانند اجزای ماشین‌آلات، ابزارهای برشی و فرزی و تجهیزات متنوع دیگر …

صنایع هوا و فضا

این صنعت مرتبط با تولید و نگهداری اجزای هوا و فضا می‌باشد. دستگاه قطعه شویی برای پاکسازی قطعات مهم و حساس از کثیفی‌ها و ذرات استفاده می‌شود.

صنایع نفت و گاز

در این صنعت، از دستگاه قطعه شویی برای تمیز کردن اجزای مرتبط با استخراج، تولید و حمل نفت و گاز استفاده می‌شود.

البته که این برخی از صنایعی است که از دستگاه قطعه شویی استفاده می‌کنند. این دستگاه ممکن است در صنایع دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد که به نیازهای تمیزکاری و پاکسازی قطعات برمی‌گردد. دستگاه قطعه شویی به دلیل کارایی و کاربرد گسترده‌ای که دارد، در اصناف مختلف می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. این اصناف شامل موارد زیر می‌شود:

نمایندگی‌های خودرو

این دستگاه به کارشناسان تعمیراتی کمک می‌کند تا قطعات خودروها را قبل از تعمیر یا تعویض کردن، تمیز کرده و از کیفیت بالا و ایمنی کارکنان و مشتریان اطمینان حاصل کنند.

مکانیکی‌ها

دستگاه قطعه شویی در مکانیکی ها، بهبود کارایی و دقت قطعات ماشین‌آلات و ابزارها را تضمین می‌کند و باعث کاهش زمان و هزینه‌های تعمیرات می‌شود.

تراشکاران

تراشکاران موتور و قطعات اتومبیل و همچنین تراشکاران قطعات موتور سیکلت می‌توانند با استفاده از دستگاه قطعه شویی، قطعات مختلف را از کثیفی‌ها، چربی‌ها و رسوبات پاکسازی کنند. با این کار از کیفیت بالاتر و عمر طولانی‌تر قطعات مطمئن شوند.

مزایای دستگاه های قطعه شور

دستگاه های موتورشویی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در صنایع تولیدی و تعمیراتی شناخته می‌شود و بهبود کارایی و کیفیت محصولات را تضمین می‌کند. به طور کلی، دستگاه قطعه شویی نقش مهمی در بهبود کارایی، کیفیت و ایمنی فرآیندهای صنعتی ایفا می‌کند و به صورت کلی بهره‌وری و پایداری صنایع را افزایش می‌دهد. همچنین این دستگاه ها دارای مزایای زیر است:

کیفیت بالاتر

دستگاه قطعه شویی به شکلی دقیق و کارآمد، کثیفی‌ها، روغن‌ها، ذرات و رسوبات را از قطعات پاک می‌کند. این کار باعث بهبود کیفیت قطعه شده و از خرابی‌ها و نقص‌های ناشی از کثیفی جلوگیری می‌کند.

 

تست قدرت پاشش آبتست قدرت پاشش آب

ایمنی و بهداشت

تمیز کردن قطعات مخصوصاً در صنایعی که با مواد خطرناک سر و کار دارند (مانند صنایع نفت، شیمیایی و فلزی)، می‌تواند باعث افزایش سطح ایمنی و بهداشت کارکنان و کاهش حوادث ناشی از کثیفی و مواد آلوده شود.

افزایش عمر مفید قطعات

با پاکسازی قطعات و جلوگیری از رسوب‌گذاری و زنگ‌زدگی، عمر مفید قطعات افزایش می‌یابد و نیاز به تعویض زودهنگام آنها کاهش می‌یابد.

صرفه‌جویی در هزینه‌ها

تمیز کردن دستگاه‌ها و قطعات با دستگاه قطعه شویی باعث صرفه‌جویی در زمان، نیروی کاری و مواد شوینده می‌شود و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد.

حفاظت از محیط زیست

استفاده از دستگاه قطعه شویی موجب کاهش مصرف مواد شوینده و آلودگی محیط زیست می‌شود که به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

اجزای دستگاه قطعه شور

دستگاه های قطعه شور، بر اساس نوع دستگاه، دارای اجزای مختلفی است. برخی از اجزای اساسی اکثر ماشین های قطعه شویی عبارتند از:

سبد شستشو

قسمتی که قطعات برای شستشو در آن قرار گرفته و شستشو داده میشوند. عموما این قسمت از دستگاه از جنس استیل ضد زنگ بوده که به مرور زمان آسیب نبیند.

پمپ‌های فشار 

وظیفه انتقال مایع شستشو برعهده پمپ های فشار است. با استفاده از این پمپ ها مایع با فشار قوی در دستگاه جابه جا شده و دستگاه قادر به تمیز کردن قطعات خواهد بود.

نازل‌ها

نازل ها موجب پخش شدن یکسان مواد شوینده در قسمت های مختلف خواهند شد تا تمیز شدن قطعات به صورت کامل انجام شود.

سیستم گرمایش

سیستم گرمایش که در برخی دستگاه های قطعه شور موجود است، با گرم کردن مایع شستشو دهنده، امکان تمیز کردن لکه های چربی که غیر قابل شستشو در شرایط عادی هستند را فراهم میکند.

سیستم فیلتراسیون

یکی از قسمت های مهم شستشو، جلوگیری از بازگشت آلودگی ها به ماشین شستشو است. این کار با سیستم فیلتراسیون و جداسازی آلودگی ها امکان پذیر است.

سیستم خشک‌کن

این سیستم در برخی از دستگاه های قطعه شویی موجود است که با استفاده از آن قطعات پس از شستشو خشک خواهند شد.

کنترل پنل

این قسمت از نمایشگر و دکمه تشکیل شده است که تنظیم برنامه های دستگاه و شستشوی آن توسط کنترل پنل دستگاه قطعه شویی امکان پذیر است.

قیمت دستگاه قطعه شویی در اصفهان

قيمت خريد دستگاه قطعه شویی  با توجه به نوع آنها، کاربرد و ویژگی هایی که دارند از 59 میلیون تومان آغاز می‌شوند و با افزایش قدرت دستگاه و ابعاد و … افزایش می یابد. جهت استعلام قیمت دستگاه قطعه شویی بزرگ و کوچک می‌توانید با ما با شماره های زیر تماس بگیرید.

09137757663

09138186966

03191690818

خرید دستگاه قطعه شویی ماشین

خرید دستگاه قطعه شور صنعتی از گروه صنعتی بهساز ماشین که دارای تجربه و تخصص بسیار می باشد که ناشی از حدود 20 سال فعالیت در عرصه صنعت و تولید انواع دستگاه قطعه شویی است، خیالتان را بابت کیفیت و کارایی و مر دستگاه راحت میکند.

ما با بهره گیری از تکنسین های ماهر با طراحی و بررسی دستگاه های اروپایی و آمریکایی و در آمیختن آن با تکنولوژی روز و سازگاری در شرایط  و محیط های بومی، توانسته ایم  محصولاتی با دوام و زیبا ارائه دهیم. جهت خرید و استعلام قیمت دستگاه قطعه شویی بهساز ماشین میتوانید با شماره های درج شده در سایت با ما تماس بگیرید.